دسته‌بندی نشده

تولید و پخش پوشاک زنانه کدخدانت تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸ پیام بگذارید .

#مانتو_زنانه
#مخصوص فروش در فروشگاه های معتبر
قیمت عمده یک عدد:۸۲ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۷۸تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی ۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۷۷ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۸۶تومان
سایزبندی ۴۸-۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۷۴ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۷۷ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۸۲تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۸۲تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۸۱ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی ۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۷۷تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۷۷تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۸۶ تومان
سایزبندی ۴۸-۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۷۴ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۱۰۰سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۷۶تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۱۰۰سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد: ۷۶تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۷۶ تومان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

قیمت عمده یک عدد:۸۲ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
راهنمای خرید و دریافت قیمت👇
🆔 @kadkhodanet9

📱 ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶
☎️ ۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹

                            

کد #tz1000
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۶/۴۰
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1001
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۶/۴۰
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1002
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۶/۴۰
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1003
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۴/۴۸
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1004
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۲/۴۸
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1006
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۴/۴۸
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1005
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۶
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1007
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۴/۴۸
قیمت:۴۰۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1009
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۸
قیمت:۳۸۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1010
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۸
قیمت:۳۸۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1011
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۸
قیمت:۳۸۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1008
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۸
قیمت:۳۸۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1012
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۴۰/۴۸
قیمت:۳۸۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1013
نوع پارچه:ویسکوز
سایز مناسب برای:۳۸/۴۲
قیمت:۲۵۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1014
نوع پارچه:حریر کرپ
سایز مناسب برای:۴۴/۵۰
قیمت:۷۲۰۰۰
فروش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1015
نوع پارچه حریر کرپ خرجکار عنکبوتی
سایز مناسب برای:۳۸ تا ۴۴
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1016
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۴۰تا ۴۶
قیمت:۷۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1017
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۴۰تا ۴۶
قیمت:۷۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1018
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۴۰تا ۴۶
قیمت:۷۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1019
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۴۰تا ۴۶
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۵تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1020
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۳۸تا ۴۶
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۵تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1021
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۳۸تا ۴۶
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۵تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1022
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۳۸تا ۴۶
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۵تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1023
نوع پارچه حریر کرپ
سایز مناسب برای:۳۸تا ۴۶
قیمت:۶۸۰۰۰
فروش سری۵تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1024
نوع پارچه لمه
سایز مناسب برای:۳۶تا ۴۲
قیمت:۵۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد #tz1025
نوع پارچه پولکی
سایز مناسب برای:۳۶تا ۴۲
قیمت:۵۸۰۰۰
فروش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

کد#۱۱۷۹
نوع پارچه:
سایز:۵۰/۵۵
قیمت:۵۳۰۰۰
سایز:۶۰
قیمت:۵۸۰۰۰
فروش سری ۸تایی
تولید:ایران
ای دی سفارش👇
@kadkhodanet9

۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *