شلوار راحتی – لگ – اسلش

کد کالا: ۱۲۲ – ۱۲۳ – ۱۲۴ – ۱۲۵ – ۱۲۶

لگ دخترانه جنس پارچه نخ پنبه

کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور: بنگلادش

رده سنی: ۷ تا ۱۱ سال

قیمت عمده : ۱۱۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد کالا: ۱۵۳

شلوار برند اورجینال H&M – کیفیت عالی

بسته ۱۲ عددی – از داخل لایه پنبه ای دارد

تولید کشور: بنگلادش

رده سنی ۶ ماه تا ۴ سال

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : ۱۷۱

شلوار اسلش دخترانه – کیفیت عالی

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۲۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۰۰

شلوار اسلش طرح تراکتور

کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۶۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۷۰

لگ دخترانه – برند اورجینال

کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۲۲

شلوار اسلش خرس های مهربون

برند اورجینال H&M – جنس پارچه تو کرک

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد :۴۵

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد :۱۹

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۷ تا ۱۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۳

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۳ تا ۱۲  سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۲

لگ دخترانه برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۲ تا ۵-۶ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۶۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۳

لگ دخترانه برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۲ تا ۹-۱۰ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۱

لگ دخترانه برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۳ تا ۱۰-۱۱ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۴

لگ دخترانه برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۴ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۵

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه تو کرک – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۳ تا ۱۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۹

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه تو کرک – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۸ تا ۱۶ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۱

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۳ تا ۷ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۲۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۰

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷-۸ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۰۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۵

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۶۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۳

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۵ تا ۱۲ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۰۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۴

شلوار راحتی راه راه – برند اورجینال

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳-۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۷

شلوار اسلش – برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۳ ماه تا ۴-۵ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۸۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۱

شلوار اسلش – برند اورجینال

رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۸

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچهتو کرک – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۱ تا ۵-۶ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۲

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه تو کرک – رنگبندی میکس

کیفیت عالی  – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۴ تا ۱۰ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۶

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۶۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۰

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۱۷۵

شلوار اسلش خرگوشی – برند اورجینال

جنطس پارچه تو کرک

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۱ تا ۳-۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده :  ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۱۹

شلوار اسلش – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳-۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۲۱۸

شلوار اسلش نقلی – برند اورجینال

جنس پارچه دورس

کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : بدو تولد تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۷۲۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد : ۹۰۱۴

شلوار اسلش – کیفیت عالی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۸۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۹۰۱۳

شلوار راحتی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۳ تا ۷ یا ۸ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۹۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : ۹۰۰۱

فقط سفید/صورتی خرسی موجوده

شلوار نخی دخترانه – طرح انتخابی  – بسته ۵ عددی

رده سنی : ۱ تا۵ سال

تولید کشور : چین

قیمت عمده : ۱۱۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۹۰۰۶

شلوار اسلش – برند اورجینال – پارچه دورس – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۳ تا ۱۰ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۱۵۹۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶