هودی و پیراهن کلاهدار

کد کالا: ۸۰۱۵

فقط آبی موجوده

هودی کشمیر بهاره – کیفیت عالی –  بسته ۶ عددی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۵ تا ۱۲ سال

قیمت: ۱۲۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۸۰۰۲

هودی کشمیر – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی: ۲ تا ۷/۸ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده:۱۱۹۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۸۰۰۳

پیراهن کلاهدار – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی: ۲ تا ۷ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده:۱۷۹۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۸۰۰۴

هودی کشمیر بنگلادشی – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی: ۶ ماه تا ۳ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده:۱۱۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : ۸۰۰۶

هودی پاییزه –  رنگ انتخابی – بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته

رده سنی: ۱۰ تا ۱۶ سال

تولیدی کشور چین

قیمت عمده:۱۶۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۸۰۰۹

هودی کشمیر – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۷ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده: ۱۱۹۰۰۰تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۸۰۱۰

هودی کشمیر – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۹ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده: ۱۲۵۰۰۰تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۸۰۱۱

هودی کشمیر گرم بالا- بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی:۶ تا ۱۳ سال

تولیدی کشور بنگلادش

قیمت عمده:۱۴۸۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶