شلوار کتان بچگانه قشم

کد مدل :
شلوار دمپاکش کتان
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان :۸۹۴۰۰ تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ۶ عدد رنگ انتخابی
رده سنی : ۲تا۷ ساله
پارچه : کتان نازک
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


کد مدل :
شلوار کتان دمپاکش
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان : ۱۲۹۸۰۰تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ۴ عدد رنگ انتخابی
رده سنی : ۸تا ۱۲ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۴ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


کد مدل :
شلوار کتان دمپاکش
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان :۱۰۸۸۰۰ تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ ۶عدد رنگ انتخابی
رده سنی : ۲تا۷ ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

کد مدل :
شلوار کتان زخمی
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان :۱۰۸۸۰۰ تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ۶ عدد رنگ انتخابی
رده سنی : ۲تا ۷ساله
پارچه :کتان نرم
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

کد مدل :
شلوار کتان کمرکش
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان :۸۹۰۰۰ تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ ۶عدد رنگ انتخابی
رده سنی :۱ تا ۶ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

کد مدل :
شلوار پلنگی ارتشی
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان :۱۱۹۸۰۰ تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ ۴عدد رنگ انتخابی
رده سنی : ۸تا ۱۲ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 


کد مدل :
شلوار کتان دخترانه
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان : ۸۹۰۰۰تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ ۶عدد رنگ انتخابی
رده سنی :۲ تا۷ ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۶ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

کد مدل :
شلوار کتان جیب دار
قیمت عمده فروشی یک عدد به همراه ارسال رایگان : ۶۸۰۰۰تومان
وارداتی بنگلادشی
هر رنگ ۴عدد رنگ انتخابی
رده سنی :۸ تا۱۲ ساله
پارچه :کتان
کمترین خرید از این مدل ۴ عدد میباشد .
ارسال از شعبه درگهان قشم
جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

محصولات بیشتر قشم و تهران
روی لینک های پایین کلیک کنید

شلوار لی بچگانه قشم

بلوز و تیشرت بچگانه قشم

شرتک بچه گانه قشم

ست های بچگانه قشم

سارافن و پیراهن های بچگانه

لباس بچگانه شعبه تهران

لباس زنانه قشم

لباس زنانه تهران

کفش و کیف