بلوز و پیراهن قشم

 

پیراهن لی کاغذی مخصوص چهار فصل
قیمت عمده یک عدد به همراه ارسال رایگان : ۹۵۸۰۰ تومان
۲ تا ۷ ساله
مارک mb تولید بنگلادش
کمترین خرید ۱ بسته ۶ عددی
ارسال از درگهان جزیره قشم

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

 


 

 

 

روی عکس کلیک کنید تا با کیفیت بالاتر مشاهده کنید

تونیک دخترانه نخی کشی
قیمت عمده یک عدد در سری کامل : ۹۸۰۰۰تومان ارسال رایگان
انتخاب رنگ ۱۰۰۰ تومان اضافه میشود .
هر رنگ ۴ سایز دارد کمترین خرید ۸ عدد میباشد .
خرید ۸ عددی ۱ رنگ مشتری انتخاب میکند ۱ رنگ هم ما
۵تا ۹سال ۴۵ تا ۵۵ سانت
تولید چین
ارسال از درگهان جزیره قشم

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

 

 


 

روی عکس کلیک کنید تا با کیفیت بالاتر مشاهده کنید

تونیک دخترانه نخی کشی
قیمت عمده یک عدد در سری کامل : ۹۸۰۰۰تومان ارسال رایگان
هر رنگ ۴ سایز دارد کمترین خرید ۸ عدد میباشد .
خرید ۸ عددی ۱ رنگ مشتری انتخاب میکند ۱ رنگ هم ما
۵تا ۹سال ۴۵ تا ۵۵ سانت
تولید چین
ارسال از درگهان جزیره قشم

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

 


روی عکس کلیک کنید تا با کیفیت بالاتر مشاهده کنید

تونیک دخترانه نخی کشی
قیمت عمده یک عدد در سری کامل : ۹۸۰۰۰تومان ارسال رایگان
هر رنگ ۴ سایز دارد کمترین خرید ۸ عدد میباشد .
خرید ۸ عددی ۱ رنگ مشتری انتخاب میکند ۱ رنگ هم ما
۵تا ۹سال ۴۵ تا ۵۵ سانت
تولید چین
ارسال از درگهان جزیره قشم

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

 

 


 

روی عکس کلیک کنید تا با کیفیت بالاتر مشاهده کنید

تونیک دخترانه نخی کشی
قیمت عمده یک عدد در سری کامل : ۹۸۰۰۰تومان ارسال رایگان
هر رنگ ۴ سایز دارد کمترین خرید ۸ عدد میباشد .
خرید ۸ عددی ۱ رنگ مشتری انتخاب میکند ۱ رنگ هم ما
۵تا ۹سال ۴۵ تا ۵۵ سانت
تولید چین
ارسال از درگهان جزیره قشم

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام

 

 

 

قیمت عمده: ۷۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم
اطلاعات تماس و خرید از ما در پیامرسان ها
۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام


 

 

قیمت عمده: ۶۹۰۰۰تومان ارسال رایگان
۲ تا ۷ سال
تولید بنگلادش
ارسال از درگهان جزیره قشم

جهت سفارش به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶ در واتساپ و تلگرام پیام بگذارید.

چت واتساپ (سفارش)

کانال تلگرام

پیج اینستاگرام