شلوار کتان

 

کد: ۲۰۳۸

شلوار کتان – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی : ۳ تا ۱۲ سال

قیمت عمده  : ۲۵۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد: ۲۰۳۷

شلوار کتان – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

قیمت عمده  : ۲۴۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد کالا: ۵۵۱

شلوار کتان خوش دوخت – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۵ تا ۱۳ سال

قیمت عمده  : ۲۶۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد کالا: ۲۰۳۴

شلوار کتان ۶ جیب – خوش دوخت – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۵ تا ۱۳ سال

قیمت عمده  : ۲۵۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد کالا: ۲۰۳۳

شلوار کتان خوش دوخت – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۶ تا ۱۳ یا ۱۴ سال

قیمت عمده  : ۲۹۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد کالا: ۲۰۳۲

کرمی موجود نیست

شلوار کتان کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۲ تا ۹ سال

قیمت: ۱۹۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد کالا: ۲۰۳۰

شلوار نقلی ساسبنددار ( سرمه ای لی مشکی کتان )

کیفیت عالی –  بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۶ ماه تا  ۳ سال

قیمت: ۲۵۵۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد کالا: ۳۱۱

شلوار کتان – کیفیت عالی –  بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

تولید کشور بنگلادش

رده سنی: ۲ تا ۷ سال

قیمت: ۱۶۸۰۰۰ تومان

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

 

کد : ۲۳۹

شلوار کتان ساسبنددار – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۲۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد: ۲۰۰۵

شلوار کتان – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد: ۲۰۰۶

شلوار کتان –  فاق آزاد – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده: ۲۴۶۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد: ۲۰۰۷

شلوار کتان – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۸ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده: ۲۶۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۴۷۳

فقط دو رنک آبی موجوده

شلوار کتان  اسکینی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۶/۷ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده: ۱۴۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد: ۲۰۰۹

فقط زرد موجوده

شلوار کتان  دخترانه – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۷ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده:  ۱۹۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد: ۵۰۷

شلوار کتان – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۷ تا ۱۳ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده:  ۱۸۶۰۰۰تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد: ۵۴۱

شلوار کتان – بسته ۶ عددی

رده سنی: ۸ تا ۱۳ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده: ۲۴۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۵۴۰

شلوار کتان – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی: ۸ تا ۱۳ سال

تولید کشور: بنگلادش

قیمت عمده: ۲۵۵۰۰۰ تومان

شماره تلگرام و واتساپ : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۴۱

شلوار کتان – کیفیت عالی  – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۲۲۰۶

شلوار کتان – کیفیت عالی  – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷ یا ۸ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶