بافت و لباس های زمستانه

 

کد: a1001

بافت کشی – بسیار نرم و عالی

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

رده سنی: ۶ تا ۱۰ سال

تولیدی کشور چین

قیمت عمده: ۱۴۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

صفحه تی شرت


 

 

کد: a1002

بافت باکیفیت و خوش دوخت

رنگ انتخابی – کمترین خرید ۲ بسته – بسته ۴ عددی

تولیدی کشور چین

رده سنی: ۱ تا ۵ سال

قیمت عمده: ۱۳۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: a1003

هودی بافت – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی: ۶ ماه تا ۳ سال

تولیدی کشور : چین

قیمت عمده: ۱۳۹۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد: a1004

بافت کشی – بسیار نرم و عالی

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

تولیدی کشور چین

رده سنی: ۶ تا ۱۰ سال

قیمت عمده: ۱۴۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد: a1005

بافت موهر – بسیار باکیفیت و عالی

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

رده سنی: ۲ تا ۶/۷ سال

قیمت عمده: ۱۴۹۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد: a1006

بافت باکیفیت و نرم

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

تولیدی کشور چین

رده سنی: ۱ تا ۵ سال

قیمت عمده: ۱۴۵۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد: a1008

بافت پسرانه و دخترانه – کیفیت عالی – نرم و کشی

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

رده سنی: ۶ ماه تا۳/۴ سال

قیمت عمده: ۱۴۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد: a1009

بافت  پسرانه و دخترانه – نرم و کشی – کیفیت عالی

بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته – رنگ انتخابی

رده سنی: ۶ ماه تا ۳/۴ سال

قیمت عمده:۱۴۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد: a1010

بافت کشی – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۴ عددی – کمترین خرید ۲ بسته

رده سنی: ۶ ماه تا ۳/۴ سال

تولیدی کشور چین

قیمت عمده: ۱۴۸۰۰۰

شماره ثبت سفارش : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶