شورتک و شلوارک

کد : ۴۹۱

شئرتک کتان ح- کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بساه ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۷ یا ۸ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد : ۲۴۵

شورتک کتان –  کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

رده سنی :  ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلاش

قیمت عمده :  ۱۱۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : P129

شورت دخترانه برند اورجینال  – جنس نخ پنبه – ضد حساسیت

بسته ۴۰ عددی – رنگ و طرح انتخابی انتخابی نیست

رده سنی : ۴ تا ۱۰ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۳۸۵۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

 

کد : P128

شلوارک اسپرت – بسته ۵ عددی – رنگ و طرح انتخابی

رده سنی : ۳ تا ۸  سال

ساخت کشور چین

قیمت عمده : ۲۷۹۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : P127

شورتک ابر و بادی دورس – برند اورجینال – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۷ یا ۸ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۴۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : P126

شورت پسرانه برند اورجینال H&M – کیفیت فوق العاده عالی – پارچه نخ پنبه درجه یک ضد حساسیت

طرح و رنگ انتخابی نیست – بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۵ تا ۱۴ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۶۹۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : P125

شلوارک جین – بسته  ۵ عددی

رده سنی : ۳ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور چین

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : P124

فقط رنگ سبز موجوده

شورتک برند اورجینال  – کیفیت فوق العاده عالی – بسته  ۶ عددی

رده سنی : ۴ تا ۱۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : P121

شورتک برند اورجینال  – کیفیت  فوق العاده عالی – بسته  ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶ الی ۷  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۶۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : ۴۹۳

شورتک لی – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد : ۲۲۳

شورتک لی – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۰۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : ۲۲۲

شورتک لی  – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده :   ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد : P123

شورتک لی  – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی :  ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۰۹۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد : ۵۷۹

شورتک لی  – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۰۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۵۹۱

شورتک کتان – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی :۶ ماه تا ۳ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۵۸۹

شورتک کتان – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی :۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده :۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : KIDS-06

شورتک کتان – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی :۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : ۵۷۵

شورتک – کیفیت عالی – بسته  ۸ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۶۰۲

شورتک – کیفیت عالی – بسته  ۸ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۵۷۴

شورتک – کیفیت عالی – بسته  ۸ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۳۱۳

شورتک – کیفیت عالی – بسته  ۸ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد : ۵۶۱

شورتک – کیفیت عالی – بسته  ۸ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۶ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : ۲۴۰

شورتک ساسبندار – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

کد : ۳۲۱

شورتک ساسبنددار – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : P102

شورتک برند اورجینال TU – میکس طرح انتخابی نیست – بسته  ۱۲ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۸۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

 

کد : P105

شلوارک اسپرت – بسته ۵ عددی

رده سنی :  ۱ تا ۵ سال

ساخت کشور چین

قیمت عمده : ۲۵۹۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

کد : ۸۵

شورتک لی ساسبنددار – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

 

 

 

کد : P108

شلوارک اسپرت – کیفیت عالی – طرح و رنگ انتخابی – بسته ۵ عددی

رده سنی :  ۳ تا ۸ سال

ساخت کشور چین

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : A22083

شلوارک اسپرت – کیفیت عالی – طرح و رنگ انتخابی – بسته ۵ عددی

رده سنی :  ۳ تا ۸ سال

ساخت کشور چین

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : P110

شورتک سفید کتان – کیفیت عالی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۸  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۸۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : P112

شورتک لی زاپدار – رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۹۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


 

کد : ۲۰۰

شورتک لی – کیفیت بی نظیر- بسته  ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۵ یا ۶  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : P114

شورتک لی – کیفیت عالی – بسته  ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶ یا ۷  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۶۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۴۹۵

شورتک کتان مشکی – بسته ۶ عددی

رده سنی :  ۲ تا ۶ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۷۱

شورتک کتان ارتشی – بسته ۶  عددی

رده سنی : ۲ تا ۶  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده :  ۱۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۳۸۷

شورتک کتان  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۶  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده :  ۱۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۳۸۹

شورتک لی – بسته ۶  عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۶  سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۲۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۶۸

شورتک کتان هاوایی – طرح انتخابی – بسته  ۶ عددی

رده سنی :  ۲ تا ۶ یا ۷ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۲۵۰۰۰  تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

 

کد : P504

شلوارک لی – تا روی زانو یا زیر زانو – رنگ انتخابی  – بسته  ۶ عددی

رده سنی :  ۷ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۸۵۰۰۰  تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

 

کد : P507

شلوارک کتان – تا روی زانو یا زیر زانو – رنگ انتخابی  – بسته  ۶ عددی

رده سنی :  ۷ تا ۱۱ سال

ساخت کشور بنگلادش

قیمت عمده : ۱۸۵۰۰۰ تومان

همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶